CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Tussenschoolse opvang

Sinds mei 2020 werken wij met een continurooster. Dit rooster is tijdelijk. De werkgroep Andere Schooltijden is bezig met een inventarisatie en mogelijk wordt dit rooster definitief. 

Alle kinderen eten samen met de leerkracht in de klas. De grote pauze is van 12.15 - 12.45 uur. Kinderen gaan dan zoveel mogelijk naar buiten. Om 14.30 uur zijn alle leerlingen vrij.

Op de dinsdagmiddag zijn de leerlingen van groep 1-2 om 12.00 uur vrij.

Op de woensdagmiddag zijn alle leerlingen om 12.30 uur vrij.

Op vrijdagmiddag zijn de leerlingen van groep 1-2 en 3-4 om 12.00 uur vrij.