CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Ouderbijdrage

Ieder schooljaar vragen wij voor iedere leerling een vrijwillige bijdrage van de ouders voor de buitenschoolse activiteiten waarvoor van rijkswege geen vergoeding wordt gegeven.

Bijlagen

Wat verwachten we van u?

De ouderbijdrage is vastgesteld op een bedrag van € 45.- per kind. Dit bedrag is inclusief de kosten voor de jaarlijkse schoolreis. Voor het schoolkamp vragen we nog een aanvullend bedrag van € 65,-.

Wat bekostigen we van de ouderbijdrage?

Van de ouderbijdrage betaalt de school onder andere:

  • Traktatie Sint Maarten
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstviering
  • Paasmaaltijd
  • Drinken tijdens sportdagen
  • Sneeuw- en ijsfeest
  • Vader- en Moederdag
  • Diverse attenties
  • Afscheid groep 8
  • Sportdagen en wandelvierdaagse

Kosten schoolreis en schoolkamp


Voor de schoolreis en het schoolkamp vragen we een aparte bijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald aan de hand van de begroting voor deze reizen.

Wanneer u om wat voor reden dan ook niet in staat bent het bedrag te betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de directie.