CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Schoolgids

Beste ouders, verzorgers, lezers,

Op deze pagina vindt u de schoolgids van Christelijke Basisschool (CBS) De Verbindingsweg. We hebben er aan gewerkt om een duidelijke en informatieve schoolgids voor u te maken. Wij hopen dat wij in deze opzet geslaagd zijn.

De schoolgids wordt eenmaal per jaar verstrekt en bevat belangrijke informatie over het hele schooljaar. Deze gids heeft als doel u inzicht te geven in de wijze waarop wij vorm willen geven aan het onderwijs bij ons op school. Daarnaast is het een naslagwerk voor de hele organisatie van de school. We raden u dan ook aan de schoolgids zorgvuldig door te lezen en goed te bewaren.

Naast deze schoolgids bestaat ook een schoolplan. In het schoolplan is een meerjarenbeleid opgenomen. Het schoolplan is dit schooljaar weer onder de loep genomen en opgesteld voor de schooljaren 2019 tot 2023. Het ligt ter inzage bij de directie. In het schooljaarplan zorgen we er voor dat we de gestelde doelen behalen.

Hebt u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen of wilt u komen kijken op CBS De Verbindingsweg, dan kunt u contact met ons op te nemen.

U bent van harte welkom!

 

Namens het bestuur, de medezeggenschapsraad en het team,

Lina Wubs

Bijlagen