CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Het doel van huiswerk

Jonge kind:

 • Ontwikkelen van goede studiegewoonten
 • Een positieve houding t.a.v. de school
 • Opvoeden met het idee dat leren niet alleen op school maar ook thuis gebeurt

Ouder kind:

 • Verwerken en/of oefenen van leerstof
 • Leren leren (werkhouding en discipline)
 • Ontwikkelen van zelfstandigheid: doelen stellen, plannen, geschikte strategie kiezen, problemen oplossen, zelfmotivatie en concentratie

Voor elke leerlingen vinden we het belangrijk dat er dagelijks minimaal 15 minuten wordt gelezen.

Daarnaast geven we huiswerk mee ter oefening, omdat:

 1. leerlingen pas na ongeveer 24 keer oefenen bereiken een beheersing van 80% en leerlingen moeten de vaardigheden verwerken en de tijd krijgen om het “vorm te geven”
 2. huiswerk mee gaat mee voorbereiding of ter verdieping

Hoeveel tijd besteed je aan huiswerk?

 • Groep 3: Maximaal 10 minuten (extra lezen en woordenschat)                                                              
 • Groep 4: Maximaal 15 minuten (spelling, begrijpend lezen, tafels en woordenschat)
 • Groep 5: Maximaal 20 minuten (spelling, begrijpend lezen, tafels en woordenschat)
 • Groep 6: Maximaal 25 minuten (spelling, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en woordenschat)
 • Groep 7: Maximaal 30 minuten (spelling, studievaardigheden, wereldoriëntatie, rekenen en woordenschat)
 • Groep 8: Maximaal 40 minuten (spelling, studievaardigheden, wereldoriëntatie, rekenen en woordenschat)