CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Groep 3 en 4

Welkom op de pagina van groep 3 en 4!

GROEP 3: WE LEREN LEZEN!

In groep 3 ligt het accent op het leren lezen en schrijven.

leerkrachten

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
ochtend

Liesbeth(3)

Lianne(4)

Liesbeth(3)

Lianne(4)

Liesbeth Lina Lina

middag

 

Liesbeth Lianne   Lina  

Godsdienst

We volgen de lessen uit de methode Sartpunt. 

Lezen

Het leren lezen in groep 3 doen we met behulp van de methode Veilig leren lezen. Bij elk nieuw woord wordt ook een nieuwe  letter aangeleerd. In het eerste halfjaar leren de kinderen zgn. klankzuivere woorden: woorden die je schrijft zoals je ze hoort. In de tweede helft van het jaar worden de niet klankzuivere woorden aangeleerd.

Elke morgen beginnen we met stillezen.

Rekenen

We werken met de methode Getal en Reken junior.

In groep 3 tellen en rekenen we t/m 20. Het rekenrek is een belangrijk hulpmiddel om de vijfstructuur aan te leren. Hierdoor kunnen we handig tellen en rekenen. Ook worden handige rekenstrategieen aangeleerd, bv. dubbelsommen en bijna dubbelsommen.In de projectlessen wordt aandacht besteed aan het meten, wegen, geld en klokkijken.

In groep 4 maken we sommen tot de 100. Ook leren we de tafels.

Spelling en Taal

Spelling en taal is in groep 3 gecombineerd in de methode Veilig Leren Lezen.

De leerlingen van groep 4 werken uit de methode Taal op Maat en Spelling op Maat.

schrijven

De schrijfmethode Pennenstreken sluit aan bij de methode Veilig leren Lezen in groep 3.

Creatieve vakken

De lessen voor muzikale en creatieve ontwikkeling geven we zoveel mogelijk uit de methode Moet je doen.

Gym

Groep 3 en 4 krijgt op maandag- en donderdagmiddag bewegingsles op school.

Zelfstandig werken

In de klas maken we gebruik van dagritmekaarten, time-timers, stoplichtbordjes, aandachtsblokjes en dagtaken om het zelfstandig werken te bevorderen.  Ook kunnen kinderen gebruik maken van de stilteplek.

Sociale vorming

Elke week krijgen de kinderen les in Kanjertraining om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en dat van anderen. De witte, rode, gele en zwarte petjes spelen hierbij een belangrijke rol om bepaald gedrag duidelijk te herkennen. Door middel van de verhalen uit het Kanjerboek en de daarbijbehorende oefeningen willen we het sociale gedrag te bevorderen.

Ook door cooperatieve werkvormen in de lessen te gebruiken leren de kinderen samen te werken en zijn alle leerlingen actief.

We hopen er samen een mooi en succesvol schooljaar van te maken!

 

Met vriendelijke groet,

Liesbeth, Lianne en Lina