CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Ouderbetrokkenheid

Omdat de impact van de thuis- en gezinsfactoren van grote invloed zijn op de leerprestaties van uw kind (49%), vinden we het belangrijk dat we samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind.

Ouderbetrokkenheid heeft tot doel:

 1. het verhogen van de leeropbrengsten
 2. vormgeven van de school als gemeenschap

Dit stimuleren wij door de volgende activiteiten

 • U wordt in de gelegenheid gesteld om voor 08.25 uur een leerkracht te spreken
 • We organiseren kijkjes in de klas
 • U wordt minimaal driemaal per jaar op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind (zo nodig vaker)
 • We hebben een duidelijk huiswerk beleid

Een voorbeeld van de samenwerkingsovereenkomst en het gespreksarrangement vindt u in de bijlage.

Bijlagen

Ouderparticipatie

Mocht u interesse hebben om u op enige wijze voor de school in te zetten, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Bestuurslid
 • Groepsouder
 • Oudercommissie
 • Medezeggenschapsraad
 • Oud papier inzamelen
 • Helpen bij creatieve middagen
 • Begeleiden tijdens uitstapjes
 • ...