CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Oudercommissie

De oudercommissie (=ouderraad) ondersteunt de activiteiten binnen de school en bevordert de betrokkenheid van ouders. Dit gebeurt op verschillende manieren.

De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van het team bij de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, het schoolproject, het coördineren taken rondom de schoolfotografie en het eindfeest van groep 8.

Daarnaast is de oudercommissie verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage en het schoolreisgeld, het inzamelen van het oud papier, brigadieren, luizencontrole en ze nemen klussen voor hun rekening.

De oudercommissie is een onmisbare partij binnen de school!