CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Procedure

Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?

Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in en moet uw kind naar school. Meestal duurt de basisschoolperiode 8 jaar. Leerlingen mogen uiterlijk tot en met het schooljaar waarin zij 14 jaar worden naar de basisschool.

Kennismakingsperiode basisschool

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het al een paar dagen op de basisschool komen wennen. Dat mag maximaal 5 dagen. Scholen kunnen deze 5 dagen verdelen in 10 halve dagen. Ze mogen de kennismakingsperiode ook korter laten duren. Basisscholen zijn niet verplicht een kennismakingsperiode aan te bieden.

Kind aanmelden bij basisschool

Meestal meldt u uw kind aan voordat het 4 jaar wordt. De school heeft hiervoor een aantal gegevens van uw kind nodig. Zoals de naam, geboortedatum, het geslacht en het persoonsgebonden nummer in het onderwijs (onderwijsnummer).

Na een kennismakingsgesprek ontvangt u een inschrijfformulier en een vragenlijst van de school. Deze dient u minimaal een week voor de inschrijving in te leveren op school.

Neem hiervoor één van onderstaande documenten van uw kind mee

  • het paspoort of het identiteitsbewijs;
  • het uitschrijfbewijs van de vorige school;
  • het geboortebewijs;
  • een afschrift van de persoonslijst die u bij de geboorte van uw kind heeft gekregen.
  • U hoeft geen uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) aan te vragen.

Uw kind aanmelden?

Neem voor meer informatie of om uw kind(eren) aan te melden gerust contact met ons op.