CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Samenstelling van het team

Directie en management:
Lina Wubs (zij is wekelijks gemiddeld vier dagdelen aanwezig)
 
Intern Begeleider:
Evelien Delhaas (dinsdag)
 
De groepsleerkrachten zijn verbonden aan de volgende groepen:
Groep 1 en 2: Gea Benjamins en Cécile Kootstra
Groep 3: Dieta Gaasterland en Cécile Kootstra
Groep 4 en 5: Liesbeth Roelfes en Evelien Delhaas en Lina Wubs
Groep 6, 7 en 8: Linda Pals, Ben Sassen (Lianne van Heuvelen wordt momenteel vervangen)