CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

Groep 4 en 5

Welkom op de pagina van groep 4 en 5

Leerkrachten

Groep 4 en 5 krijgen les van Liesbeth Roelfes (ma t/m wo) en Lina Wubs (do/vrij).

Vakinhoudelijk

Stillezen en Estafette

Elke morgen beginnen we met stillezen en Estafette. Met Estafette wordt het technisch lezen geoefend. De leerlingen werken op verschillende niveaus.

Rekenen

We gebruiken de methode: Wereld in getallen. De onderwerpen die in de vorige groepen aan de orde zijn geweest, worden verder uitgediept. Zo wordt er geoefend met tafels en deelsommen, plus- en minsommen, meten, tijd en geld, klokkijken etc.

Dit jaar gaan we de tafels ook extra toetsen. Om de 3 a 4 weken krijgt uw kind een tafel mee naar huis die ze moeten leren. Ze moeten de tafel heen en terug kennen, maar ook door elkaar. Daarna wordt de tafel op school getoetst.

Taal

Voor taal gebruiken we de methode Taal op Maat. Hier komen verschillende onderdelen van taal aan bod. Woordenschat, spreken en luisteren, taalbeschouwing en schrijven. De kinderen krijgen per blok ook de woordenschat woorden mee naar huis om te oefenen voor de toets. Deze woorden staan ook op de website.

Spelling

Voor spelling gebruiken we de methode Spelling op Maat. 

Aardrijkskunde/geschiedenis/natuur en techniek

Hiervoor gebruiken we de methode Blink. Voor groep 5 zijn dit nieuwe vakken. De kinderen krijgen om de zoveel week de leerstof mee naar huis om te oefenen voor de toets. Groep 5 gaat ook topografie leren.
 

Gymnastiek

Maandagmiddag van 13.15 – 14.15
Donderdagmiddag van 13.14 – 14.15

Sociaal-emotionele vorming

Op school werken we met de Kanjertraining. Dit jaar beginnen we met werkboek van de Kanjertraining, deel 1.

Creatieve vakken

Ook wordt er lesgegeven op creatief gebied. Dit doen we m.b.v. verschillende methodes rondom tekenen, handvaardigheid en muziek. Op dinsdagmiddag wordt er een creatieve middag georganiseerd.

Godsdienst

We gebruiken op school de methode ‘Trefwoord’. Verder Ieren we regelmatig nieuwe liederen aan die nauw aansluiten bij de Bijbelverhalen. We zorgen er voor dat de identiteit van de school altijd naar voren komt in ons doen en laten.

Huiswerk

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, krijgt groep 4 en 5 huiswerk mee. Het huiswerk voor de volgende vakken is ook allemaal op de website van de school te vinden onder groepen

Verder krijgen de leerlingen huiswerk mee voor begrijpend lezen in de vorm van Nieuwsbegrip. Dit huiswerk wordt op donderdag besproken en voorbereid in de klas. Het huiswerk moet de week erop terug zijn in de klas.

Mochten er dingen niet duidelijk zijn, dan bent u natuurlijk van harte welkom

Met vriendelijke groet,

De juffen van groep 4 en 5