CBS de Verbindingsweg
CBS de Verbindingsweg Facebook

voortgangsgesprekken voor ouders van leerlingen van groep 1 t/m 8

Deze week worden de vorderingen van uw kind besproken aan de hand van schriften en resultaten van toetsen.